MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI UAB

  Projektai

  Prisidedame prie aplinkos oro taršos mažinimo

   UAB ,,Marijampolės pieno konservai“ pieno miltelių gamybos ceche 2020 metų gruodžio mėnesį sėkmingai įgyvendino investicinį projektą „UAB „Marijampolės pieno konservai“ pieno miltelių gamybos cecho šilumos ūkio rekonstrukcija keičiant kuro rūšį“ (projekto sutarties Nr. LAAIF-S-37(2019)).

  Projekto vertė – 329500 Eur, kurio finansuojama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) dalis – 150000 Eur. Vykdant projektą „UAB ,,Marijampolės pieno konservai“ pieno miltelių gamybos cecho šilumos ūkio rekonstrukcija keičiant kuro rūšį“ buvo rekonstruota esama katilinė, ją pritaikant deginti gamtines dujas bei krosninį kurą. Rekonstrukcijos metu buvo sumontuoti nauji garo katilų degikliai, ekonomaizeris, dūmtraukis bei vidaus ir lauko dujų tiekimo vamzdis.

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros skirta parama įmonei leido atlikti įrenginių rekonstrukciją ir įsidiegti pažangią įrangą, kurios pagalba buvo sumažintas į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis.

  Šis sėkmingai užbaigtas projektas įmonei padėjo prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo. Bendras UAB „Marijampolės pieno konservai“ pieno miltelių gamybos cecho šilumos ūkio išmetamų teršalų kiekis kaip ir planuota sumažėjo daugiau nei 2 kartus. Iki projekto įgyvendinimo metinis išmetamų oro teršalų kiekis buvo 131,807 t, o po projekto įgyvendinimo sumažėjo iki 51,0377 t. Projekto įgyvendinimas bendrą metinį katilinės oro taršalų kiekį padėjo sumažinti net  80,7693 t.

   

  apva

   

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

  Dalyvaujame projekte „LIFE FitForREACH”

  ieškome alternatyvų pavojingoms cheminėms medžiagoms

  Projektas: „Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo įgyvendinimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos mažose/vidutinėse ir pramonės įmonėse” (LIFE FitForREACH). Projekto įgyvendinimo trukmė: 2015/10 – 2020/03

  Projektu siekiama paskatinti Baltijos šalių įmones atsisakyti pavojingų cheminių medžiagų, turinčių neigiamą įtaką žmogaus sveikatai bei aplinkai. Pagrindinis tikslas – parodyti pavojingų medžiagų pakeitimo saugesnėmis alternatyvomis poveikį aplinkai ir žmogaus gerbūviui. Projekto komanda įmonėms siūlys visą „cheminių medžiagų valdymo paketą”:

  • •   kompetencijų didinimą atliekant cheminių medžiagų inventorizaciją ir valdymą;
  • •   pagalbą siekiant atitikti teisinį pavojingų cheminių medžiagų reglamentavimą ir teikiant pasiūlymus įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis bei efektyvaus resursų panaudojimo vertinimą.

  Kodėl tai svarbu?

  Pavojingų cheminių medžiagų (tokių, kurios yra dirbtinės ir turi neigiamą ilgalaikį poveikį tiek aplinkai, tiek gyvajai gamtai, tiek žmogaus sveikatai) naudojimas įmonių veikloje ir išmetimai į aplinką šiuo metu yra kontroliuojami ir ribojami pagal naudojamų medžiagų kiekį. Tačiau atsiranda vis daugiau mokslinių įrodymų, kad šiom pavojingoms cheminėms medžiagoms saugios koncentracijos negali būti, kadangi net maži kiekiai besikaupdami aplinkoje ir gyvuosiuose organizmuose sutrikdo natūralius apykaitos ciklus ir turi įtakos gyvūnų hormoninei sistemai, žmonių susirgimams vėžinėmis ligomis, paviršinių ir giluminių vandenų kokybei. Siekiama tokias pavojingas chemines medžiagas ateityje riboti ar drausti naudoti gamybai ES lygiu, tačiau šie procesai vyksta pakankamai  lėtai dėl formalių procedūrų, o tokių medžiagų kasdienis naudojimas yra labai paplitęs (tai rodo tyrimų, atliktų BaltActHaz projekto metu, rezultatai). Todėl svarbu jau dabar imtis veiksmų šių medžiagų kiekio aplinkoje mažinimui. Pagrindinė šių medžiagų mažinimo priemone, kai tik įmanoma, laikoma alternatyvių, neturinčių pavojingų savybių, medžiagų naudojimas arba technologijų keitimas (pakeitimas). Tokiu būdu sumažinami įmonės ištekliai nuotekų ir išmetamų teršalų valymui, eliminuojamas neigiamas poveikis darbuotojų sveikatai bei galutiniam vartotojui pateikiamas saugesnis produktas.

  Projekto veiklos mūsų įmonėje:

  • •   pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas (keičiant naudojamas chemines medžiagas arba technologijas) skatinant kitas, panašią veiklą vykdančias įmones savo veikloje atsisakyti šių pavojingų medžiagų. Mūsų įmonėje bus vykdoma cheminių medžiagų inventorizacija bei pavojingų cheminių medžiagų tyrimai nuotekose, atliekama pavojingų cheminių medžiagų identifikacija, rengiami pakeitimo planai bei socialinė ir ekonominė pakeitimo analizė.
  • •   pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo socialinės-ekonominės analizės bei poveikio aplinkai vertinimo atlikimas.

  Prie projekto kviečiamos prisijungti ir kitos Baltijos šalių įmonės.

  Susidomėjai? Daugiau informacijos: http://fitreach.eu/lt

  life_reference_LT
  logi-fit-for-reach

  Naujos galimybės

  UAB „Marijampolės pieno konservai“ yra daugiausiai eskportuojanti pieno perdirbimo įmonė Lietuvoje (apie 90% pagamintos produkcijos). Nepaisant to įmonė yra užsibrėžusi tikslą – didinti eksporto apimtis. Tai įgyvendinti padeda tokios Europos Sąjungos finansuojamos priemonės, kaip „Naujos galimybės“.

  Pagal šią priemonę įmonės teikia paraiškas, kuriose nusimato dalyvavimą tarptautinėse maisto pramonės parodose įvairiose šalyse. Tokių parodų metu įmonė pristato savo produkciją ir garsina prekės ženklą bei savo vardą.

  Įmonei – gamintojai tai puiki proga rasti naujų užsienio prekybos partnerių ir didinti gaminamos produkcijos pardavimą naujose užsienio rinkose, tuo pačiu didinant apyvartą.

  LT_ES

  2015 metais sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas

  2014 metų rugsėjo mėnesį pasirašyta projekto „UAB „Marijampolės pieno konservai“ eksporto rinkų plėtra“ finansavimo sutartis, pagal kurią numatyta dalyvauti tarptautinėse maisto sektoriaus parodose iki 2015 spalio 1 dienos.

  Nuo 2014 metų pabaigos sudalyvauta šiose parodose:

  • Paroda ISRAFOOD 2015;
  • Paroda HOFEX 2015;
  • Paroda Africa’s Big Seven 2015;
  • Paroda Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2015.
  Israfood 2014 (2)
  Israfood 2014 (1)
  Foodex 2015 (2)
  Vietnam 2015

  2014 metais sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas

  UAB „Marijampolės pieno konservai“ 2014 metais sėkmingai įvykdė Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamą projektą „konkurencingumo didinimas užsienio rinkose“. Buvo pasiekti projekte užsibrėžti tikslai t. y. eksporto apimtys padidėjo lyginant su ankstesniais metais. Projekto biudžetas 2014 metais buvo daugiau kaip – 180 tūkst. Lt iš kurių ES parama sudarė iki 108 tūkst. Lt.

  2014 metais sudalyvauta tarptautinėse maisto pramonės parodose:

  • Paroda GULFOOD 2014;
  • Paroda SIAL CHINA 2014;
  • Paroda WORLD FOOD MOSCOW 2014;
  • Paroda SIAL PARIS 2014;
  • Paroda WORLD FOOD KAZACHSTAN 2014.
  Gulfood 2014 1
  SIAL China 2014 2
  World Food Moscow 2014 2
  World Food Moscow 2014
  World food Kazachstan 2014
  SIAL Paris 2014 (2)
  SIAL Paris 2014 (3)
  © 2023 UAB “Marijampolės pieno konservai”