MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI UAB

  Misija ir vertybės

  Pasaulis keičiasi labai greitai ir labiausiai tai lemia technologinė pažanga bei pasaulinė globalizacija. Siekdami, kad ir toliau mūsų verslas progresuotų, turime nuolat žvelgti į priekį, prognozuoti ateities tendencijas, grėsmes ir galimybes, kurios nulems įmonės ateitį.

  MISIJA
  Kurti ir gaminti pieno produktus, atitinkančius vartotojų poreikius ir lūkesčius, tiekti tik saugius ir kokybiškus gaminius, būti patikimais partneriais Lietuvos bei užsienio rinkose.

  VIZIJA
  Pripažinta tarptautinėse rinkose, palankiai vertinama, efektyviai ir pelningai veikianti, pažangia technologija ir įranga gaminanti aukščiausios kokybės produkciją, įmonė.

  VERTYBĖS:
  Mes siekiame savo strateginių tikslų ir rezultatų, remdamiesi mūsų vertybėmis.

  Ekologija
  Vykdome taršos prevenciją, diegiant naujas gamybos technologijas, naudojant mažiausiai aplinkai kenksmingas medžiagas, taupant ir racionaliai panaudojant žaliavas ir energetinius resursus, efektyviai ir ekonomiškai tvarkant gamybos atliekas.

  Profesionalumas
  Esame savo srities profesionalai, įgiję vartotojų pasitikėjimą, dėka darbo kokybės ir patikimumo. Sudarome sąlygas darbuotojams nuolat kelti kvalifikaciją, ugdyti kompetenciją, skatinant jų motyvaciją gerinti integruotos vadybos sistemos rezultatus.

  Produktyvumas
  Veikiame efektyviai, lanksčiai visose pieno produktų gamybos srityse.

  Kokybė 
  Integruojant naujus technologinius procesus, kuriame, gaminame ir tiekiame į rinką tik saugius ir kokybiškus produktus.

  Darbuotojų sauga ir sveikata

  Mūsų pareiga rodyti pavyzdį bei rūpintis, kad darbo sąlygos būtų nekenksmingos darbuotojų ir aplinkinių žmonių sveikatai. Vykdydami prevencinę veiklą geriname darbuotojų fizinę ir psichologinę gerovę bei savijautą, nuolat mokome bei keliame darbuotojų kvalifikaciją. Užtikriname smurto ir priekabiavimo prevenciją.

  © 2023 UAB “Marijampolės pieno konservai”