MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI UAB

Pieno koncentratas

Pagamintas iš aukščiausios kokybės karvės pieno vakuuminio išgarinimo būdu. Produktas atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento Tarybos reglamento (EB) Nr.853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, nuostatas, yra gaminamas pagal Lietuvos Respublikos higienos normą HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V – 675 (Žin., 2005 m., Nr. 110-4023).
Produkte nėra GMO, neutralizatorių, plovimo medžiagų likučių. Naudojamas maisto produktų gamyboje, gali būti parduodamas Europos Sąjungos šalyse bei eksportuojamas į trečiąsias šalis.

Fasavimo būdai

Transportinėje taroje

Tinkamumo vartoti trukmė

Ne ilgiau kaip 5 paras nuo pagaminimo datos.

Parametrai

Pieno riebalų kiekis

0,1 – 0,3 %

Bendras sausųjų medžiagų kiekis

34 – 37 %

pH

6,2 – 6,5

© 2023 UAB “Marijampolės pieno konservai”