MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI UAB

Grietinėlė

Pasterizuota ir atvėsinta grietinėlė. Gaminama pagal Reglamentų (EB) 852/2004, (EB) 853/2004 reikalavimus. Ženklinama ES identifikavimo ženklu LT 18-01 P.

Fasavimo būdai

Transportinėje taroje

Tinkamumo vartoti trukmė

Nuo 2 °C iki 6 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 6 paros.

Produkto specifikacija

© 2023 UAB “Marijampolės pieno konservai”